Ohlásenie závad zjazdnosti na miestnej komunikácii Typ hlásenia: Zjazdnosť komunikácií
Dátum 31.05.2019
Stav: Prijaté

Bučany 269

Mesto/obec
Bučany