eSlužby A - Z Mapa stránky Kontakt

Kontakt

Obec Bučany

Bučany 269
919 28 Bučany

Mobil: +421 911 342 149
Telefón: +421 33 7320268
Web: http://www.bucany.sk
E-mail: obec.bucany@gmail.com

IČO: 00312321
DIČ: 2021279381

Bankové spojenie
IBAN:
 SK22 5600 0000 0010 0848 9001